Πρόγραμμα Baby Swimming

BABY SWIMMING
BABY SWIMMING Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
17:20 – 17:50
19:15 – 19:45
19:45 – 20:15