Πρόγραμμα Baby Swimming

BABY SWIMMING
BABY SWIMMING Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:30 – 11:00 NEMO 1 (3-12 ΜΗΝΩΝ)
11:00 – 11:30 NEMO 2 (12-24 ΜΗΝΩΝ)
11:30 – 12:00 NEMO 3 (24-36 ΜΗΝΩΝ)
13:00 – 13:30 NEMO 1 (3-12 ΜΗΝΩΝ)
13:30 – 14:00 NEMO 2 (12-24 ΜΗΝΩΝ)
14:00 – 14:30 NEMO 3 (24-36 ΜΗΝΩΝ)
17:00 – 17:30 NEMO 1 (3-12 ΜΗΝΩΝ)
17:30 – 18:00 NEMO 2 (12-24 ΜΗΝΩΝ)
18:00 – 18:30 NEMO 3 (24-36 ΜΗΝΩΝ)
17:20 – 17:50 NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)
19:15 – 19:45 NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48ΜΗΝΩΝ)
19:45 – 20:15 NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ) NEMO 4 (36-48 ΜΗΝΩΝ)