Πρόγραμμα Club Ενηλίκων

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗKEEP SWIMMINGAQUAROBICREAXRAFT
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 06:30-14:30 06:30-14:30 08:00-14:30 06:30-14:30 06:30-14:30 07:30-09:30
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 15:00-20:00*only ladies 15:00-20:00*only ladies 15:00-20:00 15:00-20:00*only ladies
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 13:00-15:00
KEEP SWIMMING Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
KEEP SWIMMING 06:30-14:30 06:30-14:30 08:00-14:30 06:30-14:30 06:30-14:30 07:30-09:30
KEEP SWIMMING 15:00-20:00*only ladies 15:00-20:00*only ladies 15:00-20:00 15:00-20:00*only ladies
KEEP SWIMMING 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 21:15-22:45 20:30-22:30 13:00-15:00
AQUAROBIC Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
08:30 – 09:15
09:00 – 09:45 AQUA PILATES AQUA DYNAMIC AQUA DYNAMIC
10:00 – 10:45 RUN BABY RUN… RUN BABY RUN…
11:45 – 12:30
15:00 – 15:45
20:30 – 21:15 AQUA POWER SWIM CROSS TRAINING SWIM CROSS TRAINING AQUA BAND
21:15 – 22:00 AQUA BAND AQUA POWER
REAXRAFT Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00-09:45 PILATES ON BOARD ~~~ FUSION ON BOARD ~~~
10:00-10:45 PILATES ON BOARD ~~~ CIRCUIT ON BOARD ~~~ POWER ON BOARD ~~~
20:30-21:15 POWER ON BOARD ~~~ POWER ON BOARD ~~~ CIRCUIT ON BOARD ~~~
21:15-22:00 BOOTCAMP ON BOARD ~~~ BOOTCAMP ON BOARD ~~~