Πρόγραμμα Ακαδημίες Παιδιών

ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑΚΟΛΥΜΒΗΣΗΚΟΛΥΜΒΗΣΗΚΟΛΥΜΒΗΣΗΚΟΛΥΜΒΗΣΗΚΟΛΥΜΒΗΣΗΑΚΑΔΗΜΙΑ POLO ΑΓ&ΚΟΡ Tab title
ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00 – 09:35
09:35 – 10:10
10:00 – 10:35
10:35 – 11:10
11:10 – 11:45
11:45 – 12:20
12:30 – 13:05
14:25 – 15:00
15:00 – 15:35
15:35 – 16:10
16:10 – 16:45
16:45 – 17:20
17:20 – 17:55
17:55 – 18:30
18:30 – 19:05
19:05 – 19:40
19:50 – 20:25
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15:15 – 16:00
16:00 – 16:45 GROUP 1 GROUP 1 GROUP 1
16:45 – 17:30
17:45 – 18:30 GROUP 1 GROUP 1
18:30 – 19:15
19:15 – 20:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15:15 – 16:00
16:00 – 16:45 GROUP 2 GROUP 4 GROUP 2 GROUP 4 GROUP 2
16:45 – 17:30 GROUP 3 GROUP 3 GROUP 3
17:45 – 18:30 GROUP 4 GROUP 4 GROUP 4
18:30 – 19:15 GROUP 2 GROUP 2
19:15 – 20:00 GROUP 3 GROUP 3
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15:15 – 16:00
16:00 – 16:45 GROUP 5 GROUP 5
16:45 – 17:30
17:45 – 18:30
18:30 – 19:15 GROUP 5 GROUP 5 GROUP 5
19:15 – 20:00
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
15:15 – 16:00
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30 GROUP 6 GROUP 6
17:45 – 18:30
18:30 – 19:15
19:15 – 20:00 GROUP 6 GROUP 6 GROUP 6
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:30 – 12:30
15:15 – 16:30
20:00 – 21:15
WATERPOLO Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 – 10:45
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
ΣΥΝΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00 – 11:15
11:00 – 12:15
12:00 – 13:15
16:30 – 18:00
17:45 – 19:00
18:45 – 20:00